هفته‌نامه «ویک»: سیاست‌های ترامپ، آمریکا را بیشتر به سوی مناقشه سوق می‌دهد

ترامپ در زمانی که در مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا رقابت می‌کرد، حامل دو پیام متناقض بود او خود را

Read more