ترامپ با تحریم شروع کرد، باز هم ما مقصریم!

ترامپ بعد از روی کار آمدنش کار ناتمام اوباما را تمام کرد و با ممنوع الورود کردن اتباع ایرانی حتی دوستداردانشان راهم نقره داغ کرد؛ این تحریم، بازهم به بهانه واهی مبارزه با تروریسم صورت گرفت که در دولت قبلی تهیه شده بود، اما با اینکه این تحریم بیشتر کدخدا دوستان را شامل می شود ولی باز به دنبال تطهیر آمریکا هستند و می خواهند اینگونه القاء کنند که ترامپ بد است، نه آمریکا و همچنین این تحریم را نتیجه به زعم خود تندرویهای ایران می دانند.

همانطور که علی مطهری رزمایش های موشکی را از عوامل برهم زنندهٔ برجام دانسته بود، ولی غافل از اینکه دشمنی که عامل دشمنیش با ملت ایران است استقلال طلبی (علمی-سیاسی و…) او است، با توافق مفتضحی مانند برجام دشمنیش بر طرف نمی شود، البته نباید از دولت و غربگریان انتظار برخود قاطع در مقابل  این اقدام ترامپ را داشت چون آنها هنوز در جهل هستند و نمی دانند که سیاستمداران آمریکایی به هیچ قواعدی جز منافع خودشان پایبند نیستند.
آمریکا دوستان باید باور کنند که ترامپ کمال یافته جامعهٔ نخبگانی آمریکاست که نمی توانند جهان بدون رهبری آمریکا را تصور کنند و این ها همه برای حفظ رهبری  و آقایی خودشان بر جهان است تا هم چنان کدخدای برخی باقی بمانند.
مخالفت های درون حاکمییت آمریکا نیز نه از روی دلسوزی برای تحریم شدگان بلکه برای منافع خود است چرا که آنها سالها تلاش کردند که از کشورهای هدف پیاده نظام ها و مخالفان حاکمییت آن کشورها را در آمریکا برای ضربه زدن جمع کنند ولی ترامپ با این تحریم همهٔ برنامه های آنها را نقش برآب کرد.
صمد محمدی

One thought on “ترامپ با تحریم شروع کرد، باز هم ما مقصریم!

پاسخ دهید