اسپوتنیک: دو سوم جت‌های جنگنده نیروی دریایی آمریکا قادر به پرواز نیستند

خبرگزاری روسی اسپوتنیک نوشت:
حدود دو سوم از جت‌های جنگنده نیروی دریایی آمریکا نمی‌توانند پرواز کنند.
بسیاری از مشکلات مالی به انبار کردن فزاینده هواپیماهایی که به تعمیرات نیاز دارند، منجر شده است و به مدت سه سال تقریبا برای هر ناو هواپیمابر زمان بیش از حد معمولی برای تعمیر مجدد و آماده به کار کردن صرف شده است به نحوی که برخی زیردریایی ها برای چهار سال یا بیشتر خارج از کار بوده‌اند.

 

پاسخ دهید