اطلاعیه اردوی راهیان نور

هزینه ی ثبت نام برای هر نفر 40 هزار تومان

برای ورودی های جدید 30 هزار تومان

اعزام برادران 19 اسفند

اعزام خواهران 20 اسفند

جهت ورود به سامانه ی ثبت نام کلیک کنید